האתר אינו נתמך בדפדפן זה
אנא שדרגו לדפדפן חדש יותר
chrome firefox explorer safari opera

תפקידו של האדריכל בפרוייקט בנייה

תפקידו של האדריכל בפרוייקט בנייה

אדריכל ממלא תפקיד חשוב ומרכזי בפרוייקט בנייה. הוא מהווה חוליה אנושית המקשרת בין  הלקוח  ואנשי המקצוע השונים: הקבלן ומנהל הפרוייקט. אדריכל מתווך ומייעץ. הוא האיש הממונה מטעם הלקוח על תכנון הבית בעוד הקבלן מופקד על בנייתו הלכה למעשה. יש הבדל בין פרוייקט בנייה שאין בו מנהל פרוייקט לבין פרוייקט בנייה שיש בו מנהל. תפקידו של אדריכל עשוי להשתנות בהעדר מנהל ולהפוך אותו לא רק ליועץ חיצוני אלא לדמות מרכזית במהל הבנייה.

 

לאדריכל יש ארבעה תפקידים עיקריים בפרוייקט בנייה:

  • תכנון  ראשוני ומקדים של המבנה ( הבית) על פי רצון הלקוח והעדפותיו, קביעת פרוגרמה ואומדן ראשוני של עלות הפרוייקט. בשלב זה על האדריכל לברר את כל הנושאים הקשורים בקבלת אישורים והיתרים מהרשות המקומית ובהם: אחוזי בנייה, קווי הבנייה , התחברות למים, לביוב ולחשמל, מיסים, היתרי בנייה, התחברות לתשתיות עירוניות ועוד. כמו כן האדריכל יציג ללקוח תכנית בקנה מידה של 1:100 או 1:50.
  • תכנון מתקדם  תוך לקיחה בחשבון של תוואי השטח ותנאים נוספים הנתונים בו.
  • תכנון סופי, המביא לידי ביטוי את השילוב בין רצונו של הלקוח ובין התנאים בשטח.
  • פיקוד קפדני  על אופן הביצוע של הפרוייקט- קל וחומר בהעדר מנהל – תוך וידוא כי מתקיימת הקפדה על כל כללי הבטיחות, שימוש בחומרים איכותיים בכמות הנדרשת על פי התכנון ושימת לב לכל הפרטים.

לבד מתפקידים עיקריים אלה, והקשר שלו עם הקבלן הראשי או קבלני המשנה, האדריכל משמש כנציג הלקוח מול הרשויות השונות. הוא מופקד על הגשת תכניות הבנייה המפורטות והוא מוודא כי הן יעמדו בתקנות ובנהלים הנדרשים. הוא האחראי על שינויים –במידה שהם נדרשים – שעל האחראים בפועל על הבנייה לבצע אותם.

האדריכל אמור לוודא כי במידה שנדרשים או מתחייבים שינויים בבנייה הם יבוצעו. הוא הסמכות המקצועית האמורה לתת מענה במקרים שבהם הצוותים המשתתפים בבנייה נתקלים בבעיות או בקשיים במהלכה.

כאיש מקצוע שהוא הסמכות העליונה  בתכנון המבנה, האדריכל עשוי לסייע ללקוח לבחור מפקח בפועל על הבנייה, להגדיר את תפקידו ואת סמכויותיו ולהשתתף במשא ומתן עם הקבלן.

אף כי יש הבנות לגבי תפקידו של אדריכל חשוב לציין כי תפקידו עשוי להשתנות מפרוייקט בנייה אחד למשנהו ולכן חשוב להגיע להבנות ולהסכמות לפני תחילת הפרוייקט, מאחר שהשארת דברים עמומים עלולה להיות בעוכרי הלקוח, לגרום למתיחות בין בעלי תפקידים שונים המעורבים בפרוייקט הבנייה, להעכיר את האווירה ולהעיב על היחסים בין האנשים.

הבהרת תפקידו המדויק, המוגדר והמוסכם של האדריכל היא אינטרס משותף ללקוח, לאדריכל כמו גם, במידה שקיימת פונקציה כזאת, של המפקח על פרוייקט הבנייה.