האתר אינו נתמך בדפדפן זה
אנא שדרגו לדפדפן חדש יותר
chrome firefox explorer safari opera

היתרי בנייה

היתרי בנייה

היתר בנייה הוא הרשיון שנותנת ועדה מקומית לתכנון ובנייה, או כל רשות רישוי אחרת, לאנשים המבקשים לבנות מבנה ובהתאם לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה-1965 של מדינת ישראל.

הרשיון חייב לציית גם לתקנות ולתקנים ישראליים ולהתאים לזכויות הבנייה שניתנו ליזם. כדי לקבל היתר בנייה יש לעקוב אחר הליך מסוים המחייב את היזם ובלעדיו לא יינתן היתר כזה כל בנייה ללא היתר בנייה כחוק נחשבת לעבירה פלילית. היתר בנייה נדרש כאשר מקימים בניין חדש לגמרי או הורסים בניין ומקימים מחדש, משנים קירות חיצוניים, כאשר מבקשים להוסיף תוספת לבניין כלשהו, כולל מרפסת או גדר או סגירת מרפסת או אפילו פרגולה. כמו כן, בעבודות עפר מסוימות ובסלילת דרך יש לבקש היתר, כשמניחים תשתיות או מקימים אפילו מבנה זמני. אין צורך בהיתר בנייה לצורך שינויים פנימיים במבנה, אלא אם כן מדובר בשינוי מבני או פגיעה בשלד או בבנייה משותפת לשכנים או רכוש משותף וכיו"ב.

מה צריך לעשות כדי לקבל היתר בנייה?

ראשית, עליכם להוכיח שאתם בעלי הקרקע ואלה שמבקשים עליה זכויות בנייה. כשמקימים מבנה חדש צריך להגיש מסמכים נוספים לטופס לבקשת היתר בנייה והרשימה ארוכה. לתכנית הבנייה והתרשים המשורטט על ידי אדריכל, הנקרא גרמושקה או הרמוניקה, יש להוסיף גם מפה טופוגרפית של השטח שיהפוך לאתר בנייה, מפת מדידה מעודכנת שנעשתה על ידי מודד מוסמך ואישורים נוספים של רשויות וגופים. כל בקשה להיתר בנייה חייבת לכלול את כל שמות האנשים שמעורבים בתכנון ובבנייה, לפיקוח ולבקרה, והם חייבים להיות מוסמכים ובעלי רשיונות. התכנית חייבת להיות גם חתומה על ידי האדריכל והמהנדס. כל בנייה דורשת פרסום לצורך הגשת התנגדויות לבנייה מצד שכנים או כל מי שרואה עצמו נפגע מכך, והן תוגשנה לוועדת התכנון והבנייה המקומית בתוך 14 יום מתאריך הפרסום.

אישורים נוספים שחייבים להיות מוגשים לצורך מתן היתר

כדי לקבל היתר לא מספיק להגיש את תכנית הבנייה החתומה בלבד, אלא לצרף אליה, כאמור, אישורים של רשויות וגופים המוסמכים בכמה תחומים. בישראל חובה לקבל אישור של רשויות הג"א, למרחב המוגן, מסיבות ברורות ועל כל מקרה. המבנה החדש חייב לציית לחוקים החדשים לבניית ממ"ד. כמו כן, מכיוון שבזק עדיין ממונה על תשתיות התקשורת יש לקבל גם ממנה היתר. אישור חברת החשמל ניתן בשלב של הגשת התכניות משום שיש להניח את התשתית לחשמל בזמן הבנייה, אבל ההיתר הסופי שלה ניתן גם לאחריה עם טופס 4 כדי להתחבר לרשת החשמל הארצית עצמה. יש להשיג גם אישור תשתית המים, הניקוז והביוב גם מהרשות המקומית, אישור של רשות הכבאות וההצלה שהמבנה עומד בתקן בטיחות אש, אישור לכך שמשתמשים בחומרי בנייה תקניים ולשלם את כל האגרות וההיטלים הנדרשים עוד לפני כן, ולצרף לתיק התכניות.